News All

poker ช่องทางที่ Kornuth เปิดใจเกี่ยวกับการยอมรับ Galfond Challenge

LOVEPOKER168 609

หลังจากเห็นด้วยความท้ากับฟิล กัลฟอนด์แล้ว แชนซ์ คอร์นูธได้เปิดใจเกี่ยวกับชีวิตในฐานะบิดา เรื่องเลวร้ายใน WPT Gardens และก็วิธีการคิดของเขาอีกทั้งก่อน ระหว่าง และก็หลังการแข่งขันชิงชัย Galfond

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *